Lea, 45

Číslo profilu 8681833
Datum registrace 06.02.2023
Aktualizován 06/5/2023
Jméno Lea
Země Czech Republic
Město Plzeň
Orientace Lesbičky
Věk 45
Znamení zvěrokruhu Štír
Výška 186 cm
Váha 74 kg
Barva vlasů Červený
Barva očí Černá
Kouření Ano
Alkohol Občas
Oblíbené země Dubaj Thajsko Kuba

Kamer v ulicích přibude, středočeské radnice investují statisíce -

Tuto zprávu poskytl uživatel Lea Plzeň 06/6/2023 06:49:06

stránka – Prevence kriminality

Pavle, představte mi, jak se vůbec taková analýza dělá a kde člověk posbírá zdrojová data? Spíš bych použil slovo statistika či tabulka. Analýza se teprve musí udělat. Data pro tabulku získávám z IS 1.

V zásadě je třeba pouze tří exportů dat z IS, které zvládne každý sekretář. Je jedno, jestli se jedná o okres, kraj či Řídící komisi Čechy nebo Morava. Z těchto dat pak pomocí jednoduchých vzorců v Excelu získávám potřebné informace. Jakmile informace získám, použiji na zpracování takto získaných informací kontingenční tabulku. Pak už jen stačí určit, jaké výstupy potřebujeme. Jen pro představu. Pro vyhodnocení rozhodčích pracujeme s tabulkou, která má přes 9 řádek a 22 sloupců.

Z těchto dvaadvaceti sloupců je jich osm, které jsou z IS. Do této tabulky ještě doplňuji informace z další tabulky o všech zápasech v IS v rámci SKFS, kterých bylo úctyhodných 4 Pro vyhodnocení delegátů pracujeme s tabulkou, která má více jak 1 řádek. Z dat vidíme náklady na jednotlivé rozhodčí a delegáty, soutěže nebo kluby. Tyto náklady samozřejmě rozdělené na dopravné a odměny.

Tím, že známe dopravné, víme i přesné kilometry rozhodčích a delegátů. Opět rozděleno dle soutěží a klubů. Zjistíme, kolik jaký rozhodčí odpískal zápasů jako hlavní rozhodčí či odmával jako AR1 či AR2. Víme, na kolik zápasů byl jaký rozhodčí delegován k určitému klubu. Tuto informaci samozřejmě rozdělenou na domácí a hosté. Toto vše můžeme filtrovat dle části sezóny jaro - podzim a kategorii dospělí - mládež. Právě, že to vůbec pracné už není.

Z obdržených dat od sekretáře za celou sezonu jsem schopen tato data zpracovat do hodiny, spíš za polovinu času. Plánuji i průběžnou tabulku. Tam bude třeba maximálně za deset minut týdně vložit data za proběhlé kolo. Vše ostatní se již dopočítá samo. Ano, vznik tabulky trval několik hodin a vlastně ji pořád lehce vyvíjím a přidávám další statistiky. Ale to už jen pracuji se zpracovanými daty z IS.

Ještě mám v hlavě jedno vylepšení, ale to zkusím až v té průběžné tabulce. První tabulku, která již obsahovala drtivou většinu dat z té letošní, jsem udělal loni.

Instalace Jablotron Příbramsko, Plzeňsko a Rožmitál pod Třemšínem

Dělal jsem jí pro svůj OFS Příbram. Chtěli jsme s Komisí rozhodčí vědět, kolik procent utkání nám zůstává neobsazeno. Taky nás někdy zamrzela kritika, že některý rozhodčí jezdí zbytečně daleko či velmi často k jednomu klubu.

Celý svůj život věřím číslům a statistikám. Ty mají pro mě větší hodnotu než pocity, obzvlášť mnohdy vyjádřené v emocích. Proto jsem začal pracovat na zpracování dat, které je schopen IS vygenerovat. Čísla zpracovaná za okres pak prezentujeme na Valné hromadě či Aktivu klubů. Samozřejmě je mají všichni členové VV a KR.

O tabulku projevily zájem i některé jiné svazy, takže jsem jí přeposlal. Vím, že některé svazy s tabulkou pracují, některé asi ne.

seznámení zaměstnanců s kamerovým systémem Příbram

Myslím ale, že by statistiku měl zpracovat každý svaz. Jen tak se dobereme pravdy a odstraníme některé nelogičnosti a tím třeba uspoříme peníze, které můžeme použít jinak. Třeba na zvýšení náhrady na kilometr v dopravném či rovnou zvýšení paušálu. Určitě by bylo dobré si statistiky sdílet mezi svazy.

Uvědomil jsem si, že jak okres, tak i krajský svaz zajišťuje každou sezonu tisíce utkání. Jen v kraji jich je víc jak 4 , z toho 2 jsou utkání mládeže. U nás na okrese například , ale z toho je zápasů přípravek. Rozhodčí najezdili v rámci krajských soutěžích neuvěřitelných km, delegáti km. Vyjmenovat zde všechny statistiky asi nejde, byť statistika nuda je, má však přesné údaje.

Zkusím vybrat jen některé, aby měli čtenáři představu o nákladovosti krajských soutěží. Začal bych rozhodčími. Nejmladšímu rozhodčímu bylo patnáct let. Tři nejvyšší celkové náklady na rozhodčí dle soutěží, tedy včetně dopravného, byly: krajský přebor Kč, I. A třída, skupina A: Kč, I. A třída, skupina B: Kč. Průměr I. B tříd byl: Kč. Tři největší počty odpískaných utkání jako rozhodčí: 73 utkání, 65 a To je slušná porce. Pro zajímavost a srovnání. U nás na okrese odpískají tři rozhodčí s největším počtem 99, 88 a 86 utkání.

U AR1 se jedná o tyto počty: 47, 37 a 35 a u AR2: 28, 27 a 25 odmávaných utkání. Tři největší výdělky rozhodčích, tedy včetně dopravného: , 94 a 93 Kč. Tři kluby s největšími náklady za rozhodčí přesáhly Kč.

Padesát osm klubů mělo náklady na rozhodčí vyšší než 50 Kč. Závěrem informace o ujetých kilometrech. Již dříve jsem uváděl bezmála půlmilionu ujetých kilometrů.

Tři největší cestovatelé mezi rozhodčími ujeli 8 , 7 a 7 km. Na základě smlouvy se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, o přenesení regionálních funkcí, vykonává činnosti pověřené knihovny ve smyslu zákona č. Knihovna je příspěvkovou organizací města Příbram s právní subjektivitou. Knihovna poskytuje uživatelům služby dle vymezení ve zřizovací listině a v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jedná se zejména o tyto služby: — absenční a prezenční půjčování dokumentů — meziknihovní služby — informační služby ústní — umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup — zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

Právnická osoba může být čtenářem knihovny za stejných podmínek. Právnická osoba písemně pověří stykem s knihovnou člena statutárního orgánu nebo pracovníka v pracovním poměru. Registraci je možno ukončit i písemnou formou Ukončení registrace vyznačí Knihovna ve svých dokumentech, tzn. Zástupci potvrzující přihlášku k registraci přebírají za nezletilého čtenáře veškerou zodpovědnost. Každý rodinný člen musí vyplnit individuální přihlášku a bude mu vystaven vlastní čtenářský průkaz.

Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička v Příbrami je dokončena «

Kontaktní údaje využívá Knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem. Údaje rodiče nebo zákonného zástupce, pokud je čtenářem osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č.

seznámení zaměstnanců s kamerovým systémem Příbram

Výše registračního poplatku je stanovena dle nezbytně vynaložených nákladů knihovní zákon, § 4, odst. Je nepřenosný na jinou osobu a platí ve všech půjčovnách knihovny v Příbrami.

Podmínkou vydání čtenářského průkazu je souhlas čtenáře stvrzený podpisem u nezletilých čtenářů je nutný písemný souhlas zákonného zástupce : — se záznamem jeho identifikačních údajů v chráněném automatizovaném systému, — na Prohlášení o registraci čtenáře — a uhrazením registračního poplatku na dobu následujících 6 nebo 12 měsíců. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu do doby, než ohlásí ztrátu průkazu.

Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a neobtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní uživatele a nenarušovat jejich soukromí nevhodné chování, hluk, nepřiměřené používání mobilních telefonů, fotografování uživatelů bez jejich vědomí a souhlasu, zápach aj. Do veřejných prostor je zákaz donášet otevřené potraviny a nápoje a cokoliv dalšího, čím by mohl být poškozen knihovní fond nebo obtěžováni ostatní uživatelé.

Uživatelům postiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo těm, v jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se dokumenty nepůjčují. Čtenář je povinen tuto skutečnost oznámit a zabezpečit dezinfekci půjčených dokumentů. Nesmí zhotovovat kopie dokumentů a dalších nosičů a využívat je v rozporu s autorským zákonem zák. Při neuposlechnutí pokynu zajišťuje Knihovna pořádek v součinnosti s městskou policií. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje Knihovna. Pokud Knihovna nemá dokument v svém fondu, může jej čtenáři objednat k půjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby MVS z jiných knihoven. Čtenář musí chránit vypůjčené knihovní dokumenty před poškozením, ztrátou, neznehodnocovat je např. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz. Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní služby a ostatní dokumenty jiné než knihy CD, časopisy apod.

Knihovna nevydává doklad o vrácení, ani neposílá vyrozumění o odečtení výpůjčky. Poškozené nebo neúplné dokumenty Knihovna z konta neodečte. Vrácení knih prostřednictvím biblioboxu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné smluvní pokuty nebo náhrady za poškození dokumentu. Vybrané publikace se půjčují proti podpisu. Žádá-li stejný dokument najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čtenářům do 15 let je upozornění o rezervaci zasíláno zdarma. O prodloužení výpůjční lhůty musí čtenář požádat před jejím uplynutím. Musí obsahovat: jméno a příjmení čtenáře, číslo čtenářského průkazu, datum narození.

Na základě žádosti čtenář obdrží potvrzení knihovny o prodloužení výpůjček dokumentů. V případě, že Knihovna upozorní čtenáře, že má čtenář půjčené dokumenty požadované jiným čtenářem prostřednictvím rezervace, je povinen tyto dokumenty bezodkladně vrátit.

PENZION U MUZEA, Příbram |

Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit. Tuto službu lze uskutečnit pouze prostřednictvím e-mailu.

Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí náklady spojené se smluvní pokutou. Objednávka kopie odpovídá ustanovením o meziknihovních službách.

Čtenář, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen ji používat pouze v souladu s ustanoveními autorského práva a KŘ. Za zhotovené kopie účtuje Knihovna cenu dle Ceníku. Nelze kopírovat např. Požadavek na zpracování rešerše je podáván na předepsaném formuláři. Způsob práce je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Zprovoznění a vypínání PC provádí knihovník. Je zakázáno nahrávat jakýkoliv jiný software.

Výsledky práce s počítačem je možno vytisknout nebo uložit na externí disky s USB. Uživatelé nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. Výše smluvní pokuty se stanovuje za každý půjčený dokument knihy, časopisy, CD, čtečky apod. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je Knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Po třech bezvýsledných upomínkách následuje doporučený dopis, který je předžalobní výzvou. Pokud čtenář nevrátí dokument, případně neuhradí své závazky knihovně po zaslání předžalobní výzvy ve stanovené lhůtě, bude nárok vymáhán právní cestou.

K tomu Knihovna využívá evidované osobní údaje dobrovolně sdělené při registraci. Knihovna neodpovídá za nedoručení upomínek, čtenář je povinen zaplatit pokutu odpovídající době, po kterou měl vypůjčené dokumenty neoprávněně. Za aktuálnost údajů čtenáře odpovídá čtenář sám. Jakákoliv písemnost se má za doručenou, pokud je doručována na adresu uvedenou čtenářem. Náhrada škody nevylučuje uplatnění smluvní pokuty, pokud to ujednání o smluvních pokutách výslovně nevylučuje.

Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v případě odcizení čtečky viz příloha č. Výjimky udělované knihovníkem nemusí být písemně zaznamenány. Musí být sjednány písemně, podepsané všemi zúčastněnými stranami a stávají se součástí přihlašovacího formuláře čtenáře po dobu platnosti výjimky. Ceník Knihovny Jana Drdy 2.

Poučení o ochraně osobních údajů 3. Provozní řád přístupu na veřejný počítač 4. Pravidla pro půjčování a používání čteček elektronických knih 5. Provozní řád oddělení Studovna 6.

Soubor písemných otázek pro písemnou část zkoušky - PDF Free Download

Přehled oddělení a poboček 7. Přehled legislativních norem. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. Knihovní řád platí na dobu neurčitou. Registrační čtenářské poplatky Poplatky se platí předem.

0 / 5